Executive search Agri

Executive search Agri

Executive search Agri is een blog die zich richt op de agrarische sector. De blog biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Executive search, agrarische bedrijven en de agrarische sector in het algemeen. De agrarische sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. In 2018 was de agrarische sector goed voor 6,4% van het bruto binnenlands product (bbp). De sector is daarmee verantwoordelijk voor ruim € 50 miljard aan toegevoegde waarde. Het aantal werknemers in de agrarische sector is in de afgelopen jaren gestegen en bedroeg in 2018 ruim 310.000. Dit is een toename van 6% ten opzichte van 2017. De Nederlandse agrarische sector kent een aantal kenmerken die het uniek maakt. Zo is de sector kennisintensief, is er veel samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en is de sector internationaal georiënteerd. De sector maakt gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen en is daardoor voorloper in de toepassing van nieuwe technologieën. De Nederlandse agrarische sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. In 2018 was de agrarische sector goed voor 6,4% van het bruto binnenlands product (

Executive search Agri

Executive search Agri industrie

Executive search Agri recruiter

Link toevoegen